0343981988

(24/24 từ T2-Chủ Nhật)

2h delivery

gio hang 0

Tổng tiền:
Xem giỏ hàng
Hải Sản Trong Nước

Hải Sản Trong Nước

Cá Sụn Sịn

120,000₫/1kg

Mực Trứng Tươi

280,000₫/1kg

Tôm Sú 20C

220,000₫/1 hộp

Tôm Sú 25C

210,000₫/1 hộp

Tôm Sú 30C

200,000₫/1 hộp

Tôm Sú 35C

195,000₫/1 hộp
0343981988 (24/24 từ T2-Chủ Nhật)
Danh mục Danh mục
8h - 21h 8h - 21h
Messenger Messenger
Zalo Zalo
Cửa hàng Cửa hàng